wydrukowane przez https://opolskie.city-map.pl/city/db/655011000006

Kontakt

Pañstwa pytania, ¿yczenia i propozycje do city-map


Realizacja treœci i obs³uga systemu w tym regionie

city-map region Opolskie

city-map Internetmarketing AG
Claus-von-Stauffenberg-Weg 5c
D-21684 Stade - Ottenbeck

Tel.: +49 4141 7894-0
Faks: +49 4141 7894-22
e-mail: info@opolskie.city-map.pl
Strona internetowa:: opolskie.city-map.pl
Zu unserer Agentur-Homepage: city-map.com

Rejestr handlowy Amtsgericht Tostedt HRB 100721
numer NIP: DE 213 64 55 14

Vorstand: Markus Lechtenböhmer
Przewodnicz¹cy rady nadzorczej: Friedrich-Wilhelm Hoffmann

Pañskie zapytanie city-map Opolskie

Chcê abonowaæ równie¿ regionalny Newsletter
Zapozna³em siê z informacjami o ochronie danych i akceptujê je.


Obs³uga techniczna systemu i oprogramowanie

city-map Internetmarketing AG
Claus-von-Stauffenberg-Weg 5c
D-21684 Stade - Ottenbeck

Tel.: +49 4141 7894-0
Faks: +49 4141 7894-22

e-mail: info@city-map.ag
Strona internetowa:: city-map.com

Rejestr handlowy: Amtsgericht Tostedt HRB 100721
numer NIP: DE 213 64 55 14

Vorstand: Markus Lechtenböhmer
Przewodnicz¹cy rady nadzorczej: Friedrich-Wilhelm Hoffmann


Zentrale Kontaktstelle nach dem Digital Services Act - DSA (Verordnung (EU) 2022/265)

Unsere zentrale Kontaktstelle für Nutzer und Behörden nach Art. 11, 12 DSA erreichen Sie wie folgt:

E-Mail: info@city-map.ag

Telefon: +49 4141 78940

Die für den Kontakt zur Verfügung stehenden Sprachen sind: Deutsch, Englisch.Dane spó³ki
Mapy & Plany miast
szukanie

news …
Najnowsze wpisy
  • Nie znaleziono żadnych aktualnych wpisów.